Frågor och Svar golv

Viktigt att veta om golvvård med Golvvårdsteamet

När du bokar golvvård med Golvvårdsteamet så innebär det att vi i teamet återställer golvytor efter slitage, antingen på din arbetsplats eller i din fastighet.

Att återställa golvytor på ett professionellt och kompetent sätt är en hel vetenskap. En vetenskap som vi i Golvvårdsteamet ständigt ser till att hålla oss uppdaterade inom. Detta gör att vi i teamet alltid har den senaste tillgängliga kunskapen om material och metoder för att uppnå bästa tänkbara resultat för dina golv.

Att minimera vår miljöpåverkan så långt det går, utan att kompromissa med kvaliteten på renoveringen, är väldigt viktigt för oss. Det är ett viktigt steg i vår miljöpolicy och vårt klimatarbete.

Ett team med specialistkompetens inom golv

Golvvårdsteamets samtliga medarbetare har specialistkompetens för att ta hand om alla typer av golv, i alla olika slags miljöer.

Exempel på golvets tillstånd innan golvvården utförs kan vara:

 • Litet slitet
 • Medelslitet
 • Mycket slitet
 • Repat
 • Fläckat
 • Sprucket

I regel så inleder Golvvårdsteamet alltid vården av dina golv med en grundlig maskinrengöring. Därefter gör vi behandlingarna, steg för steg. Därigenom återställer vi den slityta och finish som olika typer av golv, i olika miljöer, behöver ha för att bättre stå emot det dagliga slitage som de utsätts för.

En väl utförd golvvård är ofta klart lönsammare än att lägga helt nya golv på stora ytor.

Golvvårdsteamet har också fått förtroendet och specialistkunskapen att vårda Forssellstrappan. Våra medarbetare har genomgått utbildning och kan återställa dessa trappor i de fall där de har blivit felaktigt behandlade.

Vanliga frågor kring golv och Golvvårdsteamet

Här nedan så har vi svarat på några av de frågor som ofta dyker upp i samband med golvvård. Vi hoppas att de nedanstående svaren hjälper dig som kund att förstå vilken typ av golvvård som vi på Golvvårdsteamet kan erbjuda dig.

Vad är den huvudsakliga anledningen till att vi behöver golvvård i våra lokaler?

 • Den huvudsakliga anledningen till att våra kunder behöver få hjälp är att deras golv har blivit skadade på något sätt. Många av våra kunder är t.ex. kontor med många anställda vilket leder till att förslitningen på golvytorna blir hög. Andra kunder är fastighetsägare, som behöver hjälp med underhåll av golv i t.ex. entréer och trapphus.
 • En annan vanligt förekommande anledning är t.ex. att någon har tappat något i eller på golvet som har gett upphov till en skada. Det kan röra sig om t.ex. en fläck, ett hack eller en spricka.
 • Repor är också vanliga och dessa uppstår oftast då större föremål dras över golvet vid t.ex. ommöblering, flytt eller liknande.

Skador på golv uppstår vanligen av:

 • Vanlig förslitning
 • Vassa eller tunga föremål som tappas rakt ner i golvet
 • Olika vätskor (t.ex. kaffe, varm choklad, Coca Cola, vattenläckor etc) eller substanser (t.ex. läckande kopieringstoner eller skrivartoner) som spills på golvet. Frätande ämnen kan förorsaka än svårare skador och även riskera människors hälsa.
 • Repor från bord, stolar och hyllor etc.

Vilka fördelar ger den golvvård som vi på Golvvårdsteamet erbjuder?

 • Ditt golv kan bli återställt om det uppstår skador
 • Dina golv blir skinande och rena och ger ett bra och attraktivt intryck för din personal och dina kunder
 • Golvet får en längre livstid

Vi är pålästa och har specialutbildning i hur olika golvtyper skall hanteras på bästa sätt.

Vad är Forssellstrappan?

 • Forssellstrappan är namnet på ett företag som tillverkar golv, trappor och ytskikt.
 • Just själva trappan är mycket vanlig och finns i väldigt många svenska fastigheter.
 • Forssellstrappan tillverkar också ytskikt till golv som ofta återfinns på kontor och i fastigheter runt om i Sverige.

Som du kan läsa ovan har vi utbildning i hur man vårdar dessa golv, trappor och ytskikt på bästa sätt.

Vilka golvtyper kan ni på Golvvårdsteamet behandla?

Vi tar hand om dina golv i följande material:

 • Textila golv – Heltäckningsmatta – mattvätt
 • Trägolv
 • Furugolv
 • Parkettgolv
 • Linoleumgolv
 • Gummigolv
 • Plastgolv
 • Epoxigolv
 • Klinkergolv
 • Betonggolv
 • Stengolv

Var i Sverige kan Golvvårdsteamet utföra golvvård?

Vi utför golvvård i Stockholmområdet med omnejd.